top of page

tehnologie pentru psihologii viitorului

PRECIS, RAPID, EXPERT
th (1).jpg

Pe măsură ce umanitatea evoluează în pași grăbiți într-o relație tot mai articulată cu Inteligența Artificială, precizia și rapiditatea cu care poate fi aplicată o metodă de evaluare în psihologie devin deja criterii în ceea ce privește alegerea instrumentelor psihometrice, știut fiind faptul că bateriile de evaluare cu autoraportare sunt în general subiective, necesită un timp îndelungat pentru aplicare, dar și resurse adecvate pentru diseminarea rezultatelor și organizarea corespunzătoare a modului de listare.

Bazându-se pe cercetările sale doctorale în care a experimentat îndelung paradigma neuroștiințelor aplicate în concepul BCI (brain computer interface), prin Proiectul Systeego, autorul oferă colaboratorilor săi o serie de instrumente deosebit de precise în  evaluarea psihologică, capabile să opereze cu un timpi de măsură extrem de reduși, de până la 120 sec.

Atât rapiditatea de aplicare cât mai ales precizia pe care o asigură în identificarea și caracterizarea unui profil psihologic încadrează sistemele psihometrice utilizate în cadrul Proiectului Systeego, în categoria sistemelor expert. 

DESPRE AUTOR
_PKY8813_edited.jpg

Dr. ing. psih. Dumitru Grigore

Educație și formare:​

 • Diplomă de doctor inginer la Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I”, București (Mecatronică și Sisteme Integrate);

 • Licență în Psihologie, Universitatea „Titu Maiorescu”, București, Facultatea de Psihologie;

 • Licență în Teologie, Universitatea din Pitești, Facultatea de Teologie „Sf. Muceniță Filofteia” – hirotonit preot în Eparhia Argeșului și Muscelului;

 • Inginer Fizician, Universitatea din București, Facultatea de Fizică – Fizică Tehnologică.

Știință și scepticism
- precizări de autor -

PROIECTUL SYSTEEGO
OZN.jpg

OBIECTIVE:

 • dezvoltarea de metode, mijloace aparative și tehnici complementare și alternative în evaluarea psihologică, bazate pe ultimele descoperiri în domeniul neuroștiințelor;

 • înlocuirea treptată a bateriilor de test cu autoraportare;

 • reducerea timpului de evaluare și asigurarea obiectivității în procesul evaluativ;

 • dezvoltarea unor aplicații specifice privind identificarea unor germeni de criză în cadrul grupurilor sociale mici și medierea lor prin analiza avansată a vulnerabilităților, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile la nivel de grup;

 • dezvoltarea de algoritmi specifici bazați pe rețele neuronale pentru identificarea structurilor cognitive și specificităților cerebrale, precum și a factorilor de vulnerabilitate psihologică, prin măsurători directe prin mijloace aparative.

PROIECTUL MIND MI
MindMi.jpg

 

OBIECTIVE:

 • dezvoltarea unui sistem psihometric pe mijloc aparativ, fără concurență la nivel mondial din partea vreunui instrument similar de evaluare psihologică;

 • evaluări psihologice extrem de rapide (~5 min), față de testele clasice care pot dura până la cîteva ore;

 • evaluarea subiectului fără chestionar, diferit de cazul evaluării de tip test ”creon-hârtie”;

 • evaluări psihologice extrem de obiective;

 • raportarea parametrilor pe scale statistice care se autocalibrează în funcție de tendințele evolutive la nivel de populație și regiune geografică;

 • costuri reduse de aplicare, în ceea ce privește atât valoarea rapoartelor cât și alocarea de personal pentru evaluare;

 • rapoarte de evaluare în cinci limbi;

bottom of page